Εγγραφές

Εγγραφές μαθητών στην Α΄τάξη του Μουσικού Γυμνασίου

Στην Α’ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων ύστερα από επιλογή.

Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται στο χώρο του σχολείου, σε ορισμένη ημέρα και ώρα και μέσα στο χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του υπουργείου.

Η ημέρα διεξαγωγής ανακοινώνεται έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσα από τη σελίδα αυτή.

Διαδικασία

Οι γονείς των μαθητών που θέλουν να γραφούν στην Α’ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση για να συμπεριληφθούν τα παιδιά τους στη διαδικασία επιλογής. Την αίτηση μπορούν να την ζητήσουν από το σχολείο ή και από εδώ:

Download (DOC, 77KB)

.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν:

 • στο σχολείο μας απευθείας τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

και κατά το χρονικό διάστημα 10 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους. Προσοχή στις ημερομηνίες – το Υπουργείο είναι αυστηρό στο θέμα αυτό και αιτήσεις πέραν της 31ης Μαΐου δεν γίνονται δεκτές.

Το σχολείο ενημερώνει του γονείς και μαθητές για την ημέρα διεξαγωγής της επιλογής ώστε οι υποψήφιοι μαθητές μας να μπορέσουν να παραστούν.

Τα θέματα εξέτασης των υποψηφίων μαθητών που μετέχουν στη διαδικασία επιλογής προετοιμάζονται με ευθύνη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων του Υπουργείου και παραδίδονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής κάθε Μουσικού Σχολείου, με ευθύνη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σφραγισμένα, και αποσφραγίζονται από τον Πρόεδρο ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής αμέσως πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Τα θέματα δύνανται να αποσταλούν και ηλεκτρονικά μέσω VBI.

Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές είναι:

 • Ρυθμός
 1. Ο εξεταστής θα δώσει με παλαμάκια στον υποψήφιο μαθητή ένα απλό, σύντομο και απολύτως συγκεκριμένο ρυθμικό σχήμα, το οποίο καλείται ο μαθητής να επαναλάβει. Το ρυθμικό αυτό σχήμα θα παιχτεί από τον εξεταστή δύο φορές διαδοχικά. Στόχος αυτής της εξέτασης είναι η διαπίστωση της ικανότητας του υποψήφιου μαθητή να αντιλαμβάνεται και να αναπαράγει απλές ρυθμικές δομές (δηλ. ρυθμικές μονάδες δύο και τριών χρόνων και, ενδεχομένως, απλούς συνδυασμούς τους).
  2. Στην επόμενη φάση ζητείται από τον εξεταζόμενο να συνοδεύσει με παλαμάκια, χρησιμοποιώντας ένα σταθερό ρυθμικό σχήμα, το τραγούδι που επέλεξε να εκτελέσει ο ίδιος (βλ. και Φωνητική ικανότητα).
 • Ακουστική ικανότητα
 1. Ο υποψήφιος, ακούγοντας από τον εξεταστή τυχαία επιλεγμένες νότες στο πιάνο (με το οποίο δεν έχει οπτική επαφή), καλείται να αναγνωρίσει τη μεταβολή του τονικού ύψους και να την καταδείξει κινώντας το χέρι του αναλόγως προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
 2. Στη συνέχεια, αναπαράγει με τη φωνή του ανιόντα (ανεβαστά) και κατιόντα (κατεβαστά) διαστήματα με κοινή ή διαφορετική βάση, μικρές μουσικές φράσεις ή και ολόκληρη κλίμακα, που εκτελούνται στο πιάνο από τον εξεταστή.
 3. Τέλος, στο τρίτο μέρος αυτής της εξέτασης, ο εξεταζόμενος πρέπει να απομνημονεύσει και να επαναλάβει σε μη οικείο του απλό όργανο (ξυλόφωνο ή μεταλλόφωνο) μικρές μελωδικές φράσεις μέχρι 5 φθόγγων και σε έκταση μιας οκτάβας, τις οποίες θα παίξει στο πιάνο ο εξεταστής. Ο υποψήφιος δικαιούται να ζητήσει την επανάληψη του θέματος, το οποίο θα εκτελείται χωρίς να έχει ο εξεταζόμενος οπτική επαφή με τα πλήκτρα.
 • Φωνητική ικανότητα
 1. Ο υποψήφιος καλείται να τραγουδήσει ενώπιον της Επιτροπής ένα τραγούδι της επιλογής του από την τονική βάση που αυτός επιθυμεί.
 2. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του πιάνου που παίζει ο εξεταστής, ελέγχεται η δυνατότητα του μαθητή να μεταφέρει το τραγούδι σε άλλες κοντινές τονικές βάσεις, η τονική του ακρίβεια καθώς και η ποιότητα της φωνής του.
 • Διάκριση ηχοχρωμάτων

Οι υποψήφιοι μαθητές, ακούγοντας ηχογραφημένα μουσικά παραδείγματα από ένα CD, καλούνται να ανταποκριθούν σε 4 μουσικά παιχνίδια:

Στο 1o παιχνίδι πρέπει να αναγνωρίσουν πόσες φορές επαναλαμβάνεται μια συγκεκριμένη μελωδική φράση (μουσικό θέμα ή μοτίβο) σε ένα έργο και να σημειώσουν τον αριθμό στο αντίστοιχο κουτάκι του πρώτου παιχνιδιού. Η φράση αυτή παίζεται αρχικά μεμονωμένη, ώστε να είναι ευκολότερη η αναγνώρισή της από τους υποψήφιους.

Στο 2o παιχνίδι πρέπει να σημειώσουν στο αντίστοιχο κουτάκι τον αριθμό των μουσικών οργάνων, τα οποία ακούγονται στο συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα.

Στο 3ο παιχνίδι καλούνται να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν την κατηγορία (Έγχορδα, Πνευστά ή Κρουστά) στην οποία ανήκουν τα μουσικά όργανα που ακούγονται από το CD.

Στο 4ο παιχνίδι το ζητούμενο είναι η σωστή αντιστοίχιση μουσικών κομματιών με δεδομένους τίτλους. Οι υποψήφιοι παρατηρούν στο ειδικό έντυπο χαρακτηριστικούς τίτλους κομματιών δίπλα σε κουτάκια. Οι τίτλοι αυτοί δίνονται σε τυχαία σειρά και αντιστοιχούν σε σύντομα μουσικά κομμάτια που θα ακουστούν από το CD. Οι υποψήφιοι πρέπει να σημειώσουν σε κάθε κουτάκι τον αριθμό του κομματιού στο οποίο, κατά την κρίση τους, θα ταίριαζε ο δεδομένος δίπλα στο κουτάκι τίτλος.

 • Προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό)

Αν ο υποψήφιος διαθέτει γνώσεις σε κάποιο μουσικό όργανο, μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει ένα μουσικό έργο της επιλογής του, επιπέδου αντιστοίχου τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Μετά το τέλος της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Επιτροπή Επιλογής και καταρτίζει πίνακα επιλογής των υποψηφίων.

Τα αποτελέσματα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων αλλά και στην ιστοσελίδα του σχολείου (Ενημέρωση) και οι γονείς και μαθητές μπορούν από εκεί να πληροφορηθούν. (Υπάρχει πάντα και η παλιά μέθοδος του τηλεφώνου).

Μετεγγραφές

Μετεγγραφές από άλλα Μουσικά Σχολεία

Για όσους μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου που φοιτούν σε κάποιο Μουσικό Σχολείο και θέλουν να μετεγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης συμπληρώνει ο γονέας ή κηδεμόνας μια αίτηση και μας την υποβάλλει. Από εκεί και πέρα ακολουθείται η διαδικασία των μετεγγραφών. Μοναδικό ίσως εμπόδιο είναι το να μην έχουμε κενές θέσεις.

Μετεγγραφές από άλλα σχολεία

Μετεγγραφές από άλλα σχολεία (μη μουσικά) είναι δυνατόν να γίνουν μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και μόνο για τις τάξεις του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου. Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι:

 • Θεωρία και Πράξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής
 • Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
 • Υποχρεωτικά όργανα.

Η ύλη των εξετάσεων προέρχεται από την ύλη που διδάχτηκε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην αντίστοιχη τάξη και ανακοινώνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχ. Πρέσβεις του Ε.Κ.

Νοέμβριος 2022
ΔΤΤΠΠΣΚ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930